Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-17 20:41:22 Rolniku! Od 16 września może zadzwonić do Ciebie rachmistrz Szczegóły
2 2020-09-14 12:34:59 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 października 2020 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 21,20 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2020 roku o godz. 09:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 2.000,00 zł. Szczegóły
3 2020-09-14 12:31:58 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 15 października 2020 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę Przetarg odbędzie się w dniu 01 października 2020 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w… Szczegóły
4 2020-09-10 12:29:32 Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zagrożeniu zanieczyszczeniem Wisły przez awarię oczyszczalni "Czajka" w Warszawie Szczegóły
5 2020-09-04 10:39:07 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 2270 i 2352 położonych w Ciechocinku przy ulicy Bema Szczegóły
6 2020-09-04 10:33:09 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 438 w Ciechocinku na wniosek MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku przy ulicy Nieszawskiej 21 Szczegóły
7 2020-09-04 10:13:03 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku sali gimnastycznej o pomieszczenie gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1158/27 w Ciechocinku przy ulicy Kopernika , strefa „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
8 2020-09-02 13:20:46 Sprawozdania 2020 Szczegóły
9 2020-09-02 13:12:10 Informacja o przystąpieniu do kontroli i weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kontrola i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urząd Miejski w Ciechocinku informuje, że z uwagi na rosnące koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych przystępuje do weryfikacji… Szczegóły
10 2020-08-31 21:43:16 Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ws udzielenia pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń… Szczegóły
« 1 2 3 4 184 185 186 »