Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-08-07 09:23:10 ZARZĄDZENIE NR 88/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w Ciechocinku Szczegóły
2 2018-08-07 09:18:06 UCHWAŁA NR L/298/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r. Szczegóły
3 2018-08-07 09:17:43 UCHWAŁA Nr L/299/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu w 2018 r. na zakup karetki dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o. o. Szczegóły
4 2018-08-07 09:12:13 UCHWAŁA Nr L/300/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
5 2018-08-07 09:01:34 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. "Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej ul.Topolowej na działce nr 2382 , położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
6 2018-08-07 08:52:53 ZARZĄDZENIE NR 92/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej w Ciechocinku Szczegóły
7 2018-08-07 08:42:44 ZARZĄDZENIE NR 94/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych Dzieła pn.„Sztandar oraz głowicę indywidualną wraz z drzewcem” Szczegóły
8 2018-08-02 07:27:22 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2018 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 roku o godz. 09:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie… Szczegóły
9 2018-08-02 07:23:12 Remont nawierzchni ulicy Widok termin realizacji do 15.10.2018 r termin składania ofert 17.08.2018 r wadium 20.000,00 Szczegóły
10 2018-08-01 13:52:41 Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miasta Ciechocinka na okres 3 lat Szczegóły
« 1 2 3 4 99 100 101 »