Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-17 14:02:37 Realizacja zadań publicznych 2020 Treść ogłoszenia konkursowego na rok 2020 Załączniki : Wzór sprawozdania dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowany do klubów sportowych działających na terenie Gminy… Szczegóły
2 2020-01-16 08:39:33 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku plebanii ze źródłem OZE w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 na działkach nr 1296/9 i 1297/1 Szczegóły
3 2020-01-16 08:33:32 Zarządzenie Nr 203/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku i jednostkach organizacyjnych Szczegóły
4 2020-01-14 21:54:55 Budowa miejsca rekreacji w rejonie wału przeciwpowodziowego w Ciechocinku Szczegóły
5 2020-01-14 21:51:07 Roczny plan zamówień publicznych Gminy Ciechocinek na rok 2020 Szczegóły
6 2020-01-09 21:27:06 Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej – obwód nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
7 2020-01-09 14:51:29 ds. księgowości opłat Szczegóły
8 2020-01-09 14:42:35 UCHWAŁA NR XVII/107/19 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok Szczegóły
9 2020-01-09 14:35:55 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka OGŁOSZENIE Burmistrz Ciechocinka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na  redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka. Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na… Szczegóły
10 2020-01-09 14:09:35 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości składania wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 OGŁOSZENIE W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku… Szczegóły
« 1 2 3 4 166 167 168 »