Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-12 02:19:20 Materiały informacyjne Miejskiej Rady Seniorów Informacja o sytuacji osób starszych za 2017 Szczegóły
2 2018-12-12 01:58:39 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej - grudzień 2018 ENERGA OPERATOR S.A. Informuje o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej W dniu 10.12.2018 w godz. 13.30-14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej CIECHOCINEK KOPERNIKA, NOWY CIECHOCINEK 1,3, w godz. 15.00-16.00 odbiorcy zasilani ze… Szczegóły
3 2018-12-12 01:53:00 ZARZĄDZENIE NR 141/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem fragmentu nawierzchni ulicy Widok w Ciechocinku Szczegóły
4 2018-12-12 01:48:07 ZARZĄDZENIE NR 136/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową nawierzchni ulicy Nieszawskiej wraz z odwodnieniem – wzdłuż bloków CTBS oraz odprowadzenia wód deszczowych z osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku Szczegóły
5 2018-12-12 01:44:19 ZARZĄDZENIE NR 131/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 października 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z remontem nawierzchni ulicy Raczyńskich w Ciechocinku Szczegóły
6 2018-12-12 01:39:57 ZARZĄDZENIE NR 159/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia tj. wykonania zabiegów pielęgnacyjno formujących wraz z usunięciem jemioły i utylizacją gałęzi z drzew w pasie drogowym ul. Warzelnianej w Ciechocinku Szczegóły
7 2018-12-12 01:32:03 ZARZĄDZENIE NR 158/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia tj. przeniesienia serwerowni monitoringu wizyjnego miasta Ciechocinka z budynku Komisariatu Policji do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 19 oraz przeniesienie części wizyjnej(podgłądowej) do budynku administracyjnego na Campingu przy ul. Kolejowej 4” Szczegóły
8 2018-12-12 01:28:04 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji i linii oświetleniowej na działkach nr 645, 644/9, 643 i 637/1 w Ciechocinku przy ulicy Sowińskiego”. Szczegóły
9 2018-12-12 01:25:47 ZARZĄDZENIE NR 139/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka Szczegóły
10 2018-12-12 01:17:37 ZARZĄDZENIE NR 129/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 października 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
« 1 2 3 4 118 119 120 »