Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron

Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron

Sprawę załatwia:
Referat Społeczno-Administracyjny – Ewidencja Działalności Gospodarczej.
Urząd Miejski w  Ciechocinku, ul.Kopernika 19, pok. nr 5
tel. 54 416 18 00 wew. 125

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek od strony o wydanie zaświadczenia.

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej

Termin załatwienia sprawy:
7 dni z zastrzeżeniem treści art. 218 § 2 KPA.

Uwagi:
Opłata skarbowa: – 17 zł za wydanie zaświadczenia

Informacje

Rejestr zmian