Wydawanie duplikatów: – zaświadczeń o wpisie do ewidencji, – decyzji o wykreśleniu z ewidencji

Wydawanie duplikatów:
– zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
– decyzji o wykreśleniu z ewidencji

 


Sprawę załatwia:
Referat Społeczno-Administracyjny – Ewidencja Działalności Gospodarczej.
Urząd Miejski w Ciechocinku, ul.Kopernika 19, pok. nr 5
tel. 54 416 18 00 wew. 125

Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek strony.

Forma załatwienia sprawy:
1. Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy:
Po zgłoszeniu, bez zbędnej zwłoki.

Uwagi:
Opłata skarbowa: – 24 zł za wydanie duplikatu.

Informacje

Rejestr zmian