Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek

Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
Podstawa prawna Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2013 r. – w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek.
Wymagane  dokumenty:  Wypełniony kompletny wniosek wraz załącznikami.
Opłata: Nie występuje
Termin załatwienia:
I kwartał roku następującego po złożeniu wniosku
Miejsce złożenia dokumentów:
  • Korespondencyjnie na adres:
    Urząd Miejski w Ciechocinku
    ul. Kopernika 19
    87-720 Ciechocinek
  • Osobiście w pokoju Nr 7 w budynku Nr 1 (Sekretariat),

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian