Programy polityki zdrowotnej


Realizacja zadań publicznych 2019

otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację w 2019 r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian