Profilaktyka przeciwalkoholowa

1. Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta Ciechocinka

2. Realizacja zadań publicznych

3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

PUNKT   KONSULTACYJNY
CIECHOCINEK  UL. TĘŻNIOWA 6

Czynny:

Środy i czwartki w godz. 17.00 – 20.00
Mitingi AA grupa „Uzdrowienie”

Środa godz. 18.00
Mitingi dla współuzależnionych Al-anon

czwartek godz. 18.00

Telefon: (54) 283-62-94

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzi się podstawową terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Można tu również uzyskać porady w zakresie przemocy w rodzinie oraz problemów dorosłych dzieci alkoholików (TDA). Zajęcia prowadzi Pani Halina Duło – psycholog.

Informacje

Rejestr zmian