Profil ePUAP

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Ciechocinku funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

Profil zaufany
Profil zaufany tobezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji(m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel możezałatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Jak to zrobić?
Należynajpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAPdostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych – np. wysłać pismo do Urzędu Miejskiego, założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.Następnym krokiem jestuwierzytelnienie Profiluw Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

profil-ePUAP

Sposób działania
Profil zaufanydziała jak odręczny podpis.Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować (np. wysłać pismo do Gminy), wypełnia lub załącza wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Lokalizacje
Zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19, pokój nr 5 i 6.
(czynne w godzinach pracy Urzędu)

Profil Zaufany należy przedłużyć raz na 3 lata.

 

Informacje

Rejestr zmian