Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 2018-2023

MIESIĄC KOMISJA           REWIZYJNA KOMISJA FINASOWA, PLANOWANIA
I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
KOMISJA OŚWIATY,    KULTURY, SPORTU,    TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA KOMISJA KOMUNALNA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO KOMISJA UZDROWISKOWA, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
LISTOPAD 2018 19 listopada
godz. 14:00
protokół

27 listopada
godz. 14:00
protokół

19 listopada
godz. 14:00
protokół

27 listopada
godz. 14:00
protokół

19 listopada
godz. 14:00
protokół

27 listopada
godz. 14:00
protokół

19 listopada
godz. 14:00
protokół

27 listopada
godz. 14:00
protokół

19 listopada
godz. 14:00
protokół

27 listopada
godz. 14:00
protokół

19 listopada
godz. 14:00
protokół

27 listopada
godz. 14:00
protokół

GRUDZIEŃ 2018 11 grudnia
godz. 10:00
11 grudnia
godz. 10:00
11 grudnia
godz. 10:00
11 grudnia
godz. 10:00
11 grudnia
godz. 10:00

17 grudnia
godz. 15:30

7 grudnia
godz. 11:30protokół

11 grudnia
godz. 10:00

Informacje

Rejestr zmian