OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej, wymianie pokrycia dachu na budynku szkoły, budowie boiska wielofunkcyjnego z elementami małej architektury, budowie sceny mobilnej, na działce nr 1158/23, położonej przy ul. Kopernika w obrębie ewidencyjnym Ciechocinek”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian