Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia sportowe

Zgodnie z art. 31  ustawy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W związku z tym, Rada Miejska Ciechocinka podjęła dwie uchwały:

 1. W sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz grach zespołowych;
 2. W sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
  – Stypendia, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom      zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, a także zawodnikom zamieszkałym na terenie  Gminy Miejskiej Ciechocinek, którzy są członkami klubów mających siedzibę  poza Gminą Miejską Ciechocinek.
  – Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu, w którym zawodnik  jest zrzeszony, maksymalnie na okres roku kalendarzowego.
  – Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w  terminach: do 15 stycznia i do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.
  – Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ciechocinku w terminie do  31 października danego roku.
  – Z kolei przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia może nastąpić z  inicjatywy Burmistrza Ciechocinka, a także na wniosek Gminnej Rady Sportu lub  innych podmiotów działających w sferze kultury fizycznej i sportu.
  – W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub  wyróżnienie mogą być udzielone w innym terminie z inicjatywy Burmistrza  Ciechocinka

NAGRODY SPORTOWE ZA WYSOKIE WYNIKI W MIĘDZYNARODOWYM
I KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM, PRZYZNANE PRZEZ BURMISTRZA CIECHOCINKA

(zgodnie z Uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej Ciechocinka)

 1. Martyna Lamparska – SKS „Aleksandria” – siatkówka – 150,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 2. Milena Kulpa – SKS Aleksandria”- siatkówka – 150,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 3. Marcel Marcinkowski  – CKB „Potężnie” – boks 100,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 4. Borys Słomczewski – CKB „Potężnie” – boks 100,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 5. Patrycja Kwiatkowska –  CKB „Potężnie” – boks 175,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 6. Kacper Śpiewak – CKB „Potężnie – boks200,00 złotych miesięcznie. Rada Sportu jednogłośnie przyjęła zaproponowaną kwotę wypłacaną na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 7. Damian Deręgowski – CKB „Potężnie – boks 200,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 8. Karolina Deręgowska – CKB „Potężnie – boks – 300,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 9. Igor Piotrowski – CKB „Potężnie” – boks – 250,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 10. Julian  Kornacki – CKB „Potężnie” – boks150,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 11. Dawid Dziok – KS „Pomorzanin” Toruń – hokej na trawie – 100,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 12. Jakub Dylewski – KS „Pomorzanin” Toruń – hokej na trawie – 100,00 złotych miesięcznie  na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 13. Natalia Jabłońska – Toruń Multisport Team – pływanie – 100,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

 14. Przemysław Deręgowski – ALKS „STAL” Grudziądzkolarstwo – 300,00 złotych miesięcznie na okres 4 miesięcy, tj. w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian