INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA KADENCJI 2014 - 2018

 
  Lp.

DATA

WNIOSKODAWCA

INTERPELACJE, ZAPYTANIA , WOLNE WNIOSKI

ODPOWIEDZI

1. 29 grudnia 2014r. Paweł Kanaś 1. Modernizacja nawierzchni ul. Zdrojowej. 2. Pozyskanie karetki pogotowia dla miasta. 3. Przebudowała skrzyżowania ulic Kopernika i Narutowicza. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
2. 29 grudnia 2014r. Jerzy Draheim 1. Sprawa bezdomności na terenie Ciechocinka. 2. Znaki zakazu parkowania na ul. Żelaznej. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
3. 29 grudnia 2014r. Aldona Nocna 1. Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki. 2. Funkcjonowanie karty dużej rodziny. 3. Informacje dla w ramach systemu powiadamiania SMS-ego. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
4. 29 grudnia 2014r. Marcin Strych Rozbiórka pomnika Braterstwa Polskich i Radzieckich Żołnierzy.   Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
5. 29 grudnia 2014r. Tomasz Dziarski Nieczynne lampy w okolicach cmentarza komunalnego. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
6. 29 grudnia 2014r. Bartosz Różański Finał akcji poszukiwawczej zaginionej kuracjuszki. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
7. 29 grudnia 2014r. Anna Michalska 1. Ilość złożonych deklaracji dot. wywozu odpadów komunalnych. 2. Dzikie wysypiska śmieci na terenie miasta. 3. Zniszczona wiata przystanku autobusowego. 4. Prace związane z budową alejek spacerowych w parku Zdrojowym. Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
8. 29 grudnia 2014r. Marek Kuszyński Słupki ograniczające na chodniku w okolicach hali targowej Odpowiedź w protokole III sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r.
9. 9 lutego 2015r. Paweł Kanaś Koncepcja Marszałka Całbeckiego dot. odbudowy basenu termalno-solankowego Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
10. 9 lutego 2015r. Jerzy Draheim 1. Przycinka drzew przy drogach 2. Respektowanie zakazu parkowania w rejonie skrzyżowania Widok-Zdrojowa. 3. Namalowanie pasów na przejściu na ul. Żelaznej (na wprost budynku kina „Zdrój”) Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
11. 9 lutego 2015r. Włodzimierz Słodowicz Utworzenie placu zabaw w parku Zdrojowym Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
12. 9 lutego 2015r. Tomasz Dziarski 1. Sprawa sformułowania zapisu w budżecie miasta na 2015 r. dot. upowszechniania sportu. 2. Uporządkowanie bałaganu na posesji przy ul. Stolarskiej 9. 3. Usuwanie śliskości na chodnikach. Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
13. 9 lutego 2015r. Krzysztof Czajka Sprawa pozyskania nowego samochodu dla Policji Powiatowej. Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
14. 9 lutego 2015r. Aldona Nocna Na jakim etapie jest rewitalizacja parku Zdrojowego Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
15. 9 lutego 2015r. Marcin Strych 1. Czy sprawnie działa miejski monitoring? 2. Sprawa utworzenia rady seniorów (inicjatywa Uniwersytetu dla Aktywnych) Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
16. 9 lutego 2015r. Marcin Zajączkowski 1. Czy jest możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnej dla bezpieczeństwa pieszych wychodzących z cmentarza parafialnego. 2. Sprawa wykorzystania raportu dotyczącego badania atrakcyjności inwestycyjnej wszystkich obszarów województw i powiatów w Polsce. Ciechocinek znalazł się w ścisłej czołówce czterech najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do inwestowania. Odpowiedź w protokole IV sesji Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2015 r.
17. 19 marca 2015r. Jerzy Sobierajski
 1. Komisja porządkowa w mieście.

Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
18. 19 marca 2015r. Bartosz Różański
 1. Możliwość budowy chodnika przy ul. Wiślanej.

 2. Budowa nawierzchni ażurowej na działce przy ul. Wołuszewskiej.

 3. Wspólna z Zarządem Powiatu realizacja inwestycji przy al. 700-lecia.

 4. Psi Pakiet przy bloku przy ul. Bema 23.

Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
19. 19 marca 2015r. Anna Michalska
 1. Nieuporządkowany teren po zakończonej inwestycji przy ul. Warzelnianej.
 2. Brak chodnika przy pasa dla pieszych przy Warzelni Soli.
 3. Rozjeżdżany pas zieleni na skrzyżowaniu przy ul. Warzelnianej.
 4. Nieuporządkowany teren wzdłuż parku Zdrojowego.
 5. Zadbanie o czystość latarń w mieście.
 6. Wyłożenie kostki z przeznaczeniem na parking przy „Pałacyku”.
 7. Niedbały płot od strony budynku Poczty Polskiej.
 8. Obawy mieszkańców o niezasadność zastosowania kostki granitowej w alejkach parku Zdrojowego.
Ad. 1. Odpowiedź na piśmie z 3 kwietnia 2015 r.- BR.030.3.2015   Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
20. 19 marca 2015r. Paweł Kanaś
 1. Wykorzystanie wolnego terenu przy hali sportowej na potrzeby parkingu.
 2. Chaos komunikacyjny w pobliżu hali targowej.
 3. Przyczyny wysokiej ceny wody w budynkach CTBS.
 4. Jak taryfa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2015 r. dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków?
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.   Ad. 3. Odpowiedź na piśmie z 27 marca 2015 r.- BR.030.1.2015  
21. 19 marca 2015r. Krzysztof Czajka
 1. Uporządkowanie terenu wzdłuż tężni nr 1.
 2. Wnioski NIK, która kontrolowała działalność Spółki MPWiK.
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
22. 19 marca 2015r. Jerzy Draheim
 1. Wycinka drzew w pobliżu cmentarza komunalnego.
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
23. 19 marca 2015r. Aldona Nocna
 1. Nieuporządkowany placyk obok MCK.
 2. Śmietniki przy wjeździe na teren Liceum Ogólnokształcącego.
 3. Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach rewitalizowanych.
 4. Usuwanie jemioły na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 2.
 5. Czy istnieje możliwość wprowadzania zakazu parkowania wzdłuż ulic w określone dni lub godziny w celu dokładnego uprzątnięcia ulic?
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
24. 19 marca 2015r. Tomasz Dziarski
 1. Czy wystąpiły jakieś okoliczności, które sprawiły, że dofinansowano klub sportowy CKS „Zdrój” niezgodnie z uchwałą?
 2. Kiedy zafunkcjonuje punkt konsultacyjny dot. pomocy ofiar przemocy w rodzinie?
 3. Pomoc dla klubu „Amozonek” w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej.
 4. Otwarty przepust przy al. 700-lecia oraz docelowe rozwiązanie istniejącego problemu.
 5. Ciężki sprzęt i zniszczenia kostki granitowej w parku Zdrojowym.
 6. Zbyt mała ilość zajęć profilaktycznych przez placówki szkolne.
Ad.1- Odpowiedź na piśmie z 23 marca 2015 r.- BR.030.4.2015   Ad. 4.- Odpowiedź na piśmie z 31 marca 2015 r.- BR.030.2.2015   Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
25. 19 marca 2015r. Marcin Strych
 1. Jaka jest możliwość przebudowy nawierzchni ul. Widok?
 2. Monitorowanie wylęgu komarów i meszek przed sezonem letnim.
 3. Wycinka żywopłotu w pasie drogowym ul. Żytniej.
 4. Przestawienie kosza na śmieci spod tablicy umieszczonej na budynku MCK.
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
26. 19 marca 2015r. Marcin Zajączkowski
 1. Zaawansowanie rozmów Spółdzielni Mieszkaniowej ze Spółką MPEC w sprawei
Odpowiedź w protokole V sesji Rady Miejskiej z dnia 16 i 19 marca 2015 r.
27. 25 maja 2015r. Bartosz Różański
 1. Przebieg inwestycji na ul. 700-lecia.
 2. Zakończenie wymiany latarń przy ul. Broniewskiego.
 3.  Organizacja miejskiego Dnia Dziecka.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
28. 25 maja 2015r. Krzysztof Czajka
 1. Wał wsteczny przy ul. Warzelnianej- utrata funkcji przeciwpowodziowej.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
29. 25 maja 2015r. Marcin Strych
 1. Wycinka drzew w pasach drogowych.
 2. Brak  przewodnika turystycznego w Biurze Promocji.
 3. Wsparcie finansowe dla zespołów „Ajki” i Creep Team.
 4. Sekcja koszykówki i siatkówki działające w OSiR.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
30. 25 maja 2015r. Tomasz Dziarski
 1. Nieprawidłowości w rozstrzygnięciu komisji konkursowej dot. dotacji na upowszechnianie sportu.
 2. Przywrócenie stosunków wodnych na działkach między ul. Brzozową a al. 700-lecia.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
31. 25 maja 2015r. Paweł Kanaś
 1. Nieszczęśliwy wypadek na deptaku nieopodal Alei Sław.
 2. Pomysł utworzenia żywego pomnika przyrody.
 3. Rozwiązanie problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu Zdrojowa- Narutowicza.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
32. 25 maja 2015r. Jerzy Draheim
 1. Czyszczenie chodników i ścieżek rowerowych z chwastów.
 2. Inwestycje drogowe i związane z nimi zanieczyszczone ulice.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
33. 25 maja 2015r. Marek Kuszyński
 1. Wyprowadzenie ruchu autobusów z centrum miasta.
 2. Zwiększenie ilości godzin j. angielskiego w przedszkolach.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
34. 25 maja 2015r. Aldona Nocna
 1. Prace nad herbem Ciechocinka.
 2. Bałagan na placyku przy MCK.
 3. Utrzymanie zieleni na terenie wokół Teatru Letniego.
 4. Problem z parkowanie wokół Urzędu Miejskiego oraz szkoły.
 5. Śmietnik na terenie wokół Liceum Ogólnokształcącego.
 6. Czy jest możliwość odnowienia figurki Matki Boskiej?
 7. Kwestia badania gruntu łąki wokół campingu na ul. Kolejowej.
Odpowiedź w protokole IX sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2015 r.
35. 15 czerwca 2015r. Paweł Kanaś
 1. Dot. odpowiedzi Burmistrza na pismo r. P. Kanasia, występującego w imieniu Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej (wynagrodzenie Prezesa CTBS i koszty c.o. i c.w. W SM).
 2. Sprawa ewentualnej likwidacji Posterunku Policji w Ciechocinku.
 3. Sprawa podjęcia działań w celu utrzymania świątecznej i nocnej pomocy lekarskiej w Ciechocinku (obecny kontrakt wygasa z końcem roku).
 4. Brak strategii dla Ciechocinka oraz lokalnego programu rewitalizacji.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
36. 15 czerwca 2015r. Jerzy Sobierajski
 1. Sprawa egzekwowania przez policję nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, szczególnie zakazu parkowania na ul. Widok, Mickiewicza oraz skrzyżowanie ulic: Widok, Zdrojowa, Przejazd.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
37. 15 czerwca 2015r. Bartosz Różański
 1. Przewidywany termin zakończenia remontu nawierzchni ul. Zdrojowej.
 2. Na jakim etapie jest opracowanie projektu przebudowy układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Wołuszewskiej, Kościuszki i Warzelnianej.
 3. Kiedy nastąpi zakończenie II etapu rewitalizacji parku Zdrojowego (w tym kręgielnia, korty).
 4. Czy zniszczone podczas realizacji przebudowy nawierzchni ul. Nieszawskiej i al. 700-lecia, fragmenty chodnika oraz zniszczona ścieżka rowerowa w wyniku odprowadzenia wody, zostaną naprawione i przywrócone do stanu pierwotnego, na czyj koszt.
 5. Czy udało się znaleźć porozumienie z Panią wójt gminy Raciążek w sprawie wykonania odwodnienia drogi położonej na granicy Ciechocinka i Raciążka, przy której mieszkają Ciechocinianie.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
38. 15 czerwca 2015r. Jerzy Draheim
 1. Dopilnowanie naprawy ścieżki rowerowej po inwestycji związanej z przebudową al. 700-lecia.
 2. Sprawa zasięgnięcia informacji o ewentualnej likwidacji ciechocińskiego Komisariatu Policji.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
39. 15 czerwca 2015r. Izabela Kowacka
 1. Problemy komunikacyjne na ul. Ogrodowej (przejezdność, częściowy brak chodnika).
 2. Rozważenie zlikwidowania pierwszeństwa skrętu z ul. Ogrodowej w Osiedlową.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
40. 15 czerwca 2015r. Tomasz Dziarski
 1. Sprawa przywrócenia stosunków wodnych w rejonie ul. Brzozowej.
 2. dofinansowania klubu sportowego CKS „Zdrój”: - finansowanie z dotacji ekwiwalentu za pranie dla piłkarzy, - opłaty za wynajem hali i obiektów sportowych na stadionie.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r. odpowiedź na piśmie z dnia 3 lipca br. Nr BR.030.8.2015. (943 KB)
41. 15 czerwca 2015r. Anna Michalska
 1. Mała dbałość o tereny zielone (rozpatrzenie możliwości zatrudnienia ogrodnika miejskiego).
 2. Zniszczone chodniki i krawężniki przy realizacji inwestycji „II etap rewitalizacji parku Zdrojowego”.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
42. 15 czerwca 2015r. Aldona Nocna
 1. Sprawa herbu Ciechocinka.
 2. Sprawa śmietnika znajdującym się między hotelem Müllera, a terenem ciechocińskiego liceum.
 3. Ile pieniędzy przeznaczono dotąd na roboty dodatkowe związane z zadaniem II etap rewitalizacji parku Zdrojowego?
 4. Ile kotów zostało wysterylizowanych w br. jaka jest procedura wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dostarczania rannych zwierząt do weterynarza, z którym została podpisana umowa.
 5. Sprawa drożności ścieżki rowerowej na odcinku między ul. Zdrojowa i ul. Mickiewicza (kawiarenka i stragan zlokalizowane zbyt blisko ścieżki).
 6. Sprawa nieodpowiedniego zachowania przedstawiciela Burmistrza w Gminnej Radzie Sportu, jego rezygnacja z pracy w Radzie i ewentualne powołanie nowego członka.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
43. 15 czerwca 2015r. Krzysztof Czajka
 1. Czy był całkowity odbiór prac związanych z zagospodarowaniem skweru za Teatrem Letnim (uwagi do jakości nawierzchni, nieczynne 4 kurtyny).
 2. Czy istniej możliwość oczyszczenia rowów przy ul. Wołuszewskiej?
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
44. 15 czerwca 2015r.  Marcin Strych
 1. Sprawa nieporządku na działce przyległej do posesji położonej przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Bema.
 2. Jakie konkretnie zadania zostały przedłożone do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego i jaka jest przewidziana wysokość finansowania?
 3. Brak Lokalnej Strategii Rozwoju.
 4. Brak w strukturze Urzędu osoby, która zajmowałaby się projektami, pozyskiwaniem środków i aplikowaniem o środki finansowe z UE.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
45. 15 czerwca 2015r. Marcin Zajączkowski
 1. Sprawa ekwiwalentu za urlop dla Burmistrza Leszka Dzierżewicza.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
46. 15 czerwca 2015r. Włodzimierz Słodowicz
 1. Zadaszenie przeciwsłoneczne w muszli koncertowej.
 2. Brak ławek i koszy na ul. Jana Pawła II i Kolejowej do pl. Gdańskiego oraz wzdłuż chodnika prowadzącego od parkingu do ul. Wołuszewskiej.
 3. Brak tabliczki z nazwą ul. Kolejowej przy parkingu i campingu.
 4. Dlaczego ul. Kolejowa rozwidla się w „procę’; rozważyć możliwość nadania jej nowej nazwy, np. Konstantego Wolickiego.
 5. Czy będą nowe kosze w parku Zdrojowym?
 6. Rozważenie możliwości ustawienia stolików w altankach w parku Zdrojowym.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
47. 15 czerwca 2015r. Marek Kuszyński
 1. Rozważenie możliwości zacienienia widowni przed muszlą koncertową.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
48. 15 czerwca 2015r. Anna Michalska
 1. Uzupełnienie lip krymskich w parku Zdrojowym.
Odpowiedź w protokole X sesji Rady Miejskiej z 15 czerwca 2015 r.
49. 14 września 2015r. Bartosz Różański
 1. Zakończenie inwestycji na ul. Sportowej.
 2. Wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym dot. budowy nawierzchni  ul. 700-lecia.
 3. Czy planowane są kolejne inwestycje mieszkaniowe?
 4. Plany właścicieli terenu, na którym znajduje się basen termalno-solankowy.
Ad.1, 2 i 3.Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.18.2015(472 KB) Ad. 4.Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października Nr BR.030.28.2015 (472 KB)
50. 14 września 2015r. Paweł Kanaś
 1. Analiza audytu Spółki „Ekoskład” oraz wnioski ze sprawozdania.
 2. Czy ustalono sprawców kradzieży łabędzi z parku Zdrojowego?
 3. Niezabezpieczone szczątki znalezione przy wale przeciwpowodziowym.
Ad. 1.Odpowiedź na piśmie z dnia 28 września br. Nr BR.030.1.9.2015 (943 KB) Ad. 2.Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.18.2015(472 KB) Ad. 3. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września Nr BR.030.11.2015 (943 KB)
51. 14 września 2015r. Izabela Kowacka
 1. Zbliżająca się kontraktacja na usługi opieki zdrowotnej świątecznej i nocnej.
Ad. 1.Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.10.2015 (35 KB)
52. 14 września 2015r. Tomasz Dziarski
 1. Brak właściwego oznakowania przy cmentarzu komunalnym.
 2. Ubytki w jezdni przy siedzibie spółki „Ekociech” oraz panujący tam uciążliwy hałas.
 3. Czy stosowne jest przywrócenie stosunków wodnych przy ul. Brzozowej.
 4. Opuszczona studzienka na skrzyżowaniu ul. Zdrojowa i ul. Ogrodowej.
 5. Brak porządku na terenie parku Tężniowego (uzupełnienie nasadzeń).
 6. Egzekwowanie zapisów ustawy uzdrowiskowej  w zakresie warunków środowiskowych i estetyki miasta.
Ad.1,2 i 4. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr .BR.030.22.2015(39 KB) Ad.3,5 i 6. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września br. Nr BR.030.15.2015(1886 KB)
53. 14 września 2015r. Jerzy Draheim
 1. Parkowanie samochodów na terenie parku Zdrojowego podczas organizacji imprez w muszli koncertowej.
 2. Interwencje w sprawie handlu wzdłuż ulicy Zdrojowej.
Ad. 1. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września br. Nr BR.030.13.2015 (472 KB) Ad.2. Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października br Nr BR.030.24.2015 (62 KB)
54. 14 września 2015r. Krzysztof Czajka
 1. Sprawa wyłudzonych 200 tys. złotych z budżetu gminy.
 2. Analiza połączenia wszystkich spółek miejskich.
 3. Likwidacja hałasu ze stoisk wokół placu Gdańskiego oraz śmieci wokół pawilonów handlowych.
 4. 4. Sprawa cięć kasztanowców.
Ad. 1 i 4. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.19.2015(472 KB) Ad. 2. Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października br. Nr BR.030.27.2015 (34 KB) Ad. 3. Odpowiedź na piśmie z 29 września 2015 r. Nr BR. 030.30.2015(943 KB)
55. 14 września 2015r. Marcin Strych
 1. Fetor na zapleczu spółki „Ekociech”.
 2. Zły stan ścieżek rowerowych.
 3. Osadzenie studzienek poniżej poziomu asfaltu na ul. Nieszawskiej.
 4. Uszkodzone ogrodzenie przy nieruchomości na ul. Wojska Polskiego 14.
 5. Usunięcie wiatrołomu przy ul. Wojska Polskiego 14.
 6. Usunięcie uszkodzonego konaru przy Publicznym Gimnazjum.
Ad. 1 i 6. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września br. Nr BR.030.12.2015.(472 KB) Ad. 4. Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października br. Nr BR.030.23.2015.(943 KB) Ad. 2, 3 i 5. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.20.2015(472 KB)
56. 14 września 2015r. Aldona Nocna
 1. Sprawa alejek w parku Tężniowym.
 2. Obchody związane 180-leciem uzdrowiska i miasta oraz towarzyszące  inne uroczystości.
Ad. 1. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.29.2015.(943 KB) Ad. 2. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.25.2015.(472 KB)
57. 14 września 2015r. Marek Kuszyński
 1. Gdzie planowana jest modernizacji i budowa nowego oświetlenia?
Ad. 1. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. Nr BR.030.21.2015(472 KB)
58. 14 września 2015r. Marcin Zajączkowski
 1. Zmiana struktury organizacyjnej Komisariatu Policji.
 2. Opracowanie zmian w organizacji ruchu w celu stworzenia nowych miejsc parkingowych.
 3. Co z realizacją zapisów zawartych w ustawie „krajobrazowej”.
Ad.1. Odpowiedź na piśmie z dnia 5 października br. Nr BR.030.26.2015(472 KB) Ad. 2. Odpowiedź na piśmie z dnia 2 października br. BR.030.17.2015 (472 KB) Ad. 3. Odpowiedź na piśmie z dnia 29 września Nr br. BR.030.14.2015 (1414 KB)
59. 30 listopada 2015r. Paweł Kanaś
 1. Czy wał przeciwpowodziowy jest prawidłowo przebudowywany?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
60. 30 listopada 2015r. Bartosz Różański
 1. Czy istnieje szansa wspólnej realizacji nawierzchni odcinka ul. Wołuszewskiej wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
 2. Czy prace drogowe na ul. Słońskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem.
 3. Jak wyglądają rozmowy pomiędzy Agencją Rynku Rolnego dotyczące pozyskania gruntów przez miasto przy ul. Warzelnianej?
 4. Jak wyglądają przygotowania miasta do sezonu zimowego i świątecznego?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
61. 30 listopada 2015r. Jerzy Draheim
 1. Problem wystawiania przez mieszkańców worków z    odpadami segregowanymi poza teren posesji (nieestetycznie).
 2. Co dalej z Komisariatem Policji w Ciechocinku?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
62. 30 listopada 2015r. Marcin Strych
 1. Jakie propozycje zgłosiła Gmina Miejska Ciechocinek do Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania?
 2. Czy są jakieś nowe fakty w sprawie basenu termalno-solankowego?
 3. Kto w roku przyszłym będzie zajmował się monitorowaniem wałów przeciwpowodziowych, sytuacji lodowej na Wiśle i zabezpieczaniem tego terenu?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
63. 30 listopada 2015r. Anna Michalska
 1. Sprawa trudnej sytuacji mieszkaniowej Pani M. samotnej matki z trójką dzieci, w tym jedno dziecko niepełnosprawne (konieczność wymiany okien, uszkodzony grzejnik)
 2. Sprawa przebudowy ul. Słońskiej (rozkopana w całości, a realizacja miała być 2-etapowa)
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
64. 30 listopada 2015r. Tomasz Dziarski
 1. rozważenie możliwości zatrudnienia na etacie w Urzędzie Miasta Ciechocinek osoby zajmującej się tworzeniem programów unijnych.
 2. Udostępnienie pomieszczenia dla Stowarzyszenia „Amazonki”.
 3. Uszkodzona studzienka telekomunikacyjna przy ul. Nieszawskiej.
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
65. 30 listopada 2015r. Aldona Nocna
 1. Ile studzienek na ul. Zdrojowej było źle osadzonych i czy to jest wykonywane w ramach gwarancji?
 2. Co dalej ze „Zdrojem Ciechocińskim”, kto zajmie się redagowaniem?
 3. Jak wyglądają rozmowy w sprawie zaopatrzenia w wodę, zmiany dostawcy wody dla Ciechocinka?
 4. Jakie są efekty wizyty Burmistrza w Rosji?
Odpowiedź ustna w protokole XIV sesji RM Z dnia 30 listopada 2015r.
66. 29 grudnia 2015 r. Paweł Kanaś
 1. Nowe stawki podatku „za ruiny”.
 2. Procedura wprowadzenia budżetu obywatelskiego.
 3. Przyszłość kompleksu po danym Hotelu Mulerra.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
67. 29 grudnia 2015 r. Marcin Strych
 1. Zaawansowanie prac przy inwestycji „Przebudowa ul. Słońskiej”.
 2. Przeniesienie przystanku PKS z ul. Kopernika.
 3. Plan gospodarki niskoemisyjnej.
 4. Powołanie komitetu dot. obchodów 180-lecia uzdrowiska.
 5. Możliwość wykonania opracowania-audytu rowów melioracyjnych na terenie miasta.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
68. 29 grudnia 2015 r. Izabela Kowacka
 1. Spraw uregulowania handlu na ulicach miasta.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
69. 29 grudnia 2015 r. Tomasz Dziarski
 1. Przydział lokalu dla pań ze Stowarzyszenia „Amozonek”.
 2. Kwestia zminimalizowania wycinki drzew w mieście.
 3. Odpowiedź NSA w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na ul. Brzozowej.
 4. Wyregulowanie studzienek na ul. Nieszawskiej.
 5. Sprawa udostępnienia list uczestników zajęć sportowych członkom Komisji Oświaty.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
70. 29 grudnia 2015 r. Krzysztof Czajka
 1. Oświetlenie wokół pomnika Stanisława Staszica.
 2. Oznaczenia fragmentu dawnych torów kolejowych.
 3. Rozwiązanie problemu parkowania w okolicy Szkoły Podstawowej.
 4. Oddalenie skargi kasacyjnej WSA dot. bezczynności Burmistrza Ciechocinka złożonej przez spółkę Termy Ciechocinek.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
71. 29 grudnia 2015 r. Jerzy Draheim
 1. 1. Demontaż eternitu na terenie miasta oraz informacja dla mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinasowania.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
72. 29 grudnia 2015 r. Aldona Nocna
 1. Wykorzystanie budynku kręgielni w parku Zdrojowym.
 2. Zmiana organizacji ruchu w pobliżu poczty i przeniesienie postoju dorożek.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
73. 29 grudnia 2015 r. Anna Michalska
 1. Zniszczenia altanek w parku Zdrojowym.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
74. 29 grudnia 2015 r. Marcin Zajączkowski
 1. Skorzystanie Gminy Miejskiej Ciechocinek z programów dofinasowania dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2020.
Odpowiedź w protokole XVI sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015r.
75. 22 lutego 2016r. Bartosz Różański
 1. Prośba o informację z przebiegu spotkania z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezesem PUC, które odbyło się w celu podpisania trójstronnego porozumienia w sprawie utworzenia nowego podmiotu – jednostki kultury, który realizował będzie zadania w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, między innymi tężni i warzelni soli.
 2. Czy doszło do spotkania ze spółką „Termy Ciechocinek” i czy są jakieś ustalenia?
 3. Na jakim etapie są procedury przetargowe i kiedy jest przewidziany termin rozpoczęcia i zakończenia zadania związanego z wspólną z Powiatem realizacją budowy nawierzchni al. 700-lecia?
 4. Na jakim etapie jest remont ul. Słońskiej? Kiedy jest planowane zakończenie tej inwestycji?
 5. Czy Pan Burmistrz przewiduje w sezonie letnim wybudowanie nawierzchni na terenie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Tężniowej?
 6. Czy podjęte już zostały jakieś działania związane z budową wodnego placu zabaw, kiedy może się rozpocząć ta realizacja?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
76. 22 lutego 2016r. Marcin Strych
 1. Rządowy program 500+, jak do tego gmina się przygotowuje?
 2. Sprawa montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Narutowicza; na jakim etapie jest realizacja?
 3. Obchody Roku Jubileuszowego; czy można zgłaszać kolejne pomysły, czy jest to jeszcze katalog otwarty? Jakie wynagrodzenie i na jakich zasadach została zatrudniona Pani koordynator?
 4. Czy zostało wystosowane pismo do Kancelarii Prezydenta z zaproszeniem/prośbą o honorowy patronat obchodów Roku Jubileuszowego dla Ciechocinka?
 5. Sprawa organizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku w br.
 6. Sprawa nawierzchni ul. Słowackiego (na wysokości od ul. Żytniej do ul. Bema); kwestia ewentualnego wywłaszczenia.
 7. Czy są już plany dot. obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.
 8. Informacje o SMS-owym systemie informowania mieszkańców o wydarzeniach w mieście.
 9. Sprawa ewentualnego utworzenia schroniska dla zwierząt przez ZGZK na terenie powiatu. które obsługiwałoby również Gminę Miejską Ciechocinek.
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
77. 22 lutego 2016r. Tomasz Dziarski
 1. Czy Urząd podjął działania dotyczące ustawy krajobrazowej?
 2. Sprawa wypoziomowania studzienek deszczowych na odcinku ul. Nieszawskiej.
 3. Na jakim etapie znajduje się postępowanie administracyjne dotyczące złożonego przez Burmistrza wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, które zostało złożone do Naczelnego Sądu Administracyjnego?
 4. Sprawa braku odpowiedzi na pismo mieszkańców ul. Brzozowej z 2011 r dotyczące przywrócenia stosunków wodnych.
 5. Sprawa wadliwie podłączonej kanalizację na ul. Konopnickiej (pensjonat „Maria”).
 6. Dlaczego do tej pory nie została zainstalowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza i Kopernika? Termin jej zainstalowania miał przypaść na okres jesieni 2015 roku.
 7. Czy zostały podjęte działania dotyczące programów związanych z gospodarką niskoemisyjną?
Pozostałe odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
78. 22 lutego 2016r. Izabela Kowacka
 1. Czy Urząd Miejski zamierza wystąpić do Wojewody w sprawie prośby o usytuowanie punktu ratownictwa medycznego w Ciechocinku?
 2. Czy w związku z tym, że za 2 lata będziemy musieli opracowywać operat uzdrowiskowy, Urząd Miejski przewiduje stworzenie komórki do spraw uzdrowiskowych?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
79. 22 lutego 2016r. Krzysztof Czajka
 1. Co dalej z ewentualnym przejęciem gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych?
 2. Co z mieszkańcami budynku komunalnego znajdującego się przy ul. Widok 3? Na ostatniej komisji o to pytałem, można by było parę słów na ten temat powiedzieć, żeby troszeczkę mieszkańców uspokoić.
 3. Sprawa posprzątania działki przyległej do parkingu znajdującego się przy cmentarzu parafialnym (własność prywatnych przedsiębiorców).
 4. Pytanie skierowane do Pani Prezes Buchalskiej: na jakim etapie są aktualnie prace związane z budową kolektora wzdłuż ul. Wołuszewskiej?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r. oraz odpowiedzi pisemne :
80. 22 lutego 2016r. Anna Michalska
 1. Sprawa pisma mieszkańców ul. Nieszawskiej 149 dotyczącego konduktów pogrzebowych; ewentualne rozważenie stworzenia parkingu i otwierania bramy, przynajmniej na czas konduktów pogrzebowych, od strony ul. Nieszawskiej.
 2. Zaśmiecone pobocza ul. Solnej i Warzelnianej - prośba o interwencję i posprzątanie.
 3. Luźne spoiny w murkach przed kinem „Zdrój” – wyegzekwowanie poprawek gwarancyjnych.
 4. Na jakim etapie są rozmowy z Agencją Rynku Rolnego odnośnie przejęcia działek przez miasto (rejon ul. Warzelnianej).
 5. Dziki parking przy ul. Zdrojowej ogrodzony bardzo brzydką blachą, w strefie „A”, centrum miasta. Czy to powinno tak wyglądać i czy ten parking w ogóle powinien mieć rację bytu w tym miejscu?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
81. 22 lutego 2016r. Paweł Kanaś
 1. Czy Burmistrz zamierza wszcząć procedurę wywłaszczeniową gruntów pod urządzenie ulicy Ogrodowej?
 2. Czy cos się dzieje w sprawie obniżenia kosztów podgrzania wody przez spółkę „Ekociech”? Miała być również dokonana analiza finansowa przez „Ekociech” i Spółdzielnię Mieszkaniową na wycenę kotłowni.
 3. Ile kosztuje wynajęcie sali na spotkanie firmowe w naszym Urzędzie? Miało takie miejsce 10 lutego 2016 r. o godz. 18.00.
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
82. 22 lutego 2016r. Aldona Nocna
 1. Jaki jest postęp prac związanych z opracowaniem herbu Ciechocinka?
 2. Niewłaściwy herb Ciechocinka blokuje od wielu lat przyznawanie medalu Stanisława Staszica. Czy można zawrzeć w opisie że z tyłu nie jest to herb miasta, tylko tężnia? Może należy opracować np. medal im. Wolickiego?
 3. Naprawa wjazdu (stanowiącego fragment chodnika) do nieruchomości przy ul. Mickiewicza 20 oraz przy dawnym wjeździe do głównego wejścia „Wiarusa”.
 4. Kto i według jakich kryteriów wybiera osoby, których gwiazda ma być w Alei Sław w ul. Armii Krajowej?
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
83. 22 lutego 2016r. Marek Kuszyński
 1. Sprawa chodnika naprzeciwko stacji benzynowej przy ul. Kopernika. Czy zostały podjęte rozmowy z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie?
 2. Ul. Stawowa (odcinek, na którym nie ma asfaltu) – prośba o wyrównanie i ewentualne rozważenie kwestii wywłaszczenia.
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
84. 22 lutego 2016r. Marcin Zajączkowski
 1. Podczas konsultacji społecznych jednym z wniosków była kwestia zmian organizacji ruchu w centrum miasta. Kiedy Pan Burmistrz zamierza zainicjować rozmowy na ten temat?
 2. Na jakim etapie jest uregulowanie własności gruntu, na którym znajduje się główna przepompownia solanki na ul. Staszica?
 3. Na jakim etapie są prace dot. przyjęcia Strategii Rozwoju Uzdrowiska na lata 2015-2020.
Odpowiedzi w protokole XVIII sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 r.
84. 31 marca 2016r. Aldona Nocna
 1. Sprawa renowacji pomnika Romana Ignatowskiego na cmentarzu w Raciążku.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
86. 31 marca 2016r. Marcin Strych
 1. Problem dot. barierki dla niepełnosprawnych w szalecie miejskim w parku Zdrojowym.
 2. Drastyczny przypadek ogławiania drzew na terenie miasta.
 3. Wynik rekrutacji do przedszkoli samorządowych.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
87. 31 marca 2016r. Paweł Kanaś
 1. Zmiany w prawie zamówień publicznych a przetarg na odbiór odpadów komunalnych.
 2. Przygotowanie gminy do realizacji Programu 500+.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
88. 31 marca 2016r. Krzysztof Czajka
 1. Kiedy gmina przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w okolicy ul. Sportowej?
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
89. 31 marca 2016r. Marek Kuszyński
 1. Ewentualna obniżka cen za odbiór odpadów segregowalnych dla rodzin wielodzietnych oraz jej skutki finansowe?
 2. Problemu mieszkańców bloków przy ul. Nieszawskiej 149 (nieczynny domofon, gasnące lampy oraz nieporządek wokół pojemników na śmieci)
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r. Ad.89.2.-Odpowiedź pisemna z 18 kwietnia 2016 r.-DN.1660.2016 (2829 KB)
90. 31 marca 2016r. Jerzy Draheim
 1. Przegląd urządzeń na placach zabaw i ogródkach jordanowskich.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
91. 31 marca 2016r. Bartosz Różański
 1. Czy jest możliwa budowa  parkingu  przy cmentarzu parafialnym?
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
92. 31 marca 2016r. Anna Michalska
 1. Brak koszy wzdłuż ul. Warzelnianej i Solnej.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r.
93. 31 marca 2016r. Marcin Zajączkowski
 1. Jakie czynniki wpływają na wysoką cenę ścieków solankowych w mieście?
 2. Efekt ekonomiczny połączenia spółek „Ekociech” i MPEC.
Odpowiedzi w protokole XIX sesji Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 r. Ad.93.2. Odpowiedź na piśmie BR.030.9.2016 z dnia 15.04.2016 r(943 KB)
94. 30 maja 2016 r. Paweł Kanaś
 1. Informacje o organizacji Dziennego Domu Pobytu
Odpowiedź na piśmie z dnia 15.06.2016 r. Nr BR.030.18.2016 (972 KB) + uzupełniająca odpowiedź z dnia 23.09.2016 r. Nr BR.030.18.1.2016(80 KB)
95. 30 maja 2016 r. Bartosz Różański
 1. Informacja o wymianie nawierzchni siłowni i placu zabaw w parku Tężniowym.
 2. 2. Informacja o wymianie latarni na ul. Wesołej i Wołuszewskiej
Odpowiedzi na piśmie z dnia 08.06.2016 r. Nr BR.030.16.2016 (735 KB)
96. 30 maja 2016 r. Marek Kuszyński
 1. Proces rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
 2. Czy jest możliwość utworzenia strefy kibica na czas Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Odpowiedź na piśmie z dnia 15.06.2016 r. Nr BR.030.13.2016. (1076 KB) Odpowiedź na piśmie z dnia 13.06.2016 r. Nr BR.030.12.2016 (1177 KB)
97. 30 maja 2016 r. Anna Michalska
 1. Zły stan trawników w parku Zdrojowym (po rewitalizacji).
Odpowiedź na piśmie z dnia 14.06.2016 r. Nr BR.030.19.2016 (813 KB)
98. 30 maja 2016 r. Tomasz Dziarski
 1. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Kopernika i Narutowicza.
 2. Powód i przyczyny wycięcia dwóch starych drzew przy kościele, od ul. Piłsudskiego.
 3. Kto w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku będzie odpowiedzialny za przygotowywanie programów związanych z gospodarką niskoemisyjną?
 4. Dlaczego klomb na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa, Widok i Narutowicza jest nieobsadzony kwiatami?
Ad. 1 - Odpowiedź na piśmie z dnia 08.06.2016 r. Nr BR.030.15.2016 (845 KB) Ad. 2, 3 i 4 - Odpowiedzi na piśmie z dnia 17.06.2016 r. Nr BR.030.20.2016(1425 KB)
99. 30 maja 2016 r. Krzysztof Czajka
 1. Czy jesteśmy po przeglądzie urządzeń na placach zabaw i czy wszystko z tymi urządzeniami jest w porządku?
 2. Na jakim etapie jest sprawa przestawienia postoju dorożek?
Odpowiedź na piśmie z dnia 15.06.2016 r. Nr BR.030.14.2016 (1838 KB) Odpowiedź na piśmie z dnia 08.06.2016 r. Nr BR.030.17.2016 (702 KB)
100. 30 maja 2016 r. Aldona Nocna
 1. Na jakim etapie jest przygotowanie projektu nowych insygniów miasta?
 2. Czy nie warto by było, aby przy figurze Matki Boskiej Ciechocińskiej była tablica informacyjna (łącznie z informacją, że ku czci tej Matki Boskiej Ciechocińskiej Feliks Nowowiejski skomponował pieśń do słów p. Mączyńskiej-Czeskiej).
 3. Remont nagrobka Romana Ignatowskiego.
Odpowiedź na piśmie z dnia 14.06.2016 r. Nr BR.030.11.2016 (648 KB) Ad. 2 i 3 - Odpowiedź na piśmie z dnia 15.06.2016 r. Nr BR.030.19.2016(1110 KB) + uzupełniająca odpowiedź do pkt 3 Nr BR.030.1.9.1.2016 z dnia 23.09.2016 r. (204 KB)
101. 20 czerwca 2016 r. Marek Kuszyński
 1. Zmiany w Statucie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej oraz konsekwencję w związku z ewentualnym odstąpieniem Gminy od członkostwa w Związku.
 2. Słaba pozycja Gminy Ciechocinek dot. wykorzystania środków z funduszy unijnych.
Ad. 101.2. Odpowiedź na piśmie z dnia 24.07.2016 r. Nr BR.030.25.2016 (65 KB)
102. 20 czerwca 2016 r. Anna Michalska
 1. Sprawa uatrakcyjnienia woliery w parku Zdrojowym i jej okolicy.
Odpowiedź na piśmie z dnia 23.06.2016 r. Nr BR.030.22.2016 (55 KB)
103. 20 czerwca 2016 r. Paweł Kanaś
 1. Udział Gminy Ciechocinek w konkursach i projektach edukacyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski.
 2. Stan prawny działek położonych przy ul. Lipnowskiej.
 3. Sprawa przelania pieniędzy na niewłaściwe konto bankowe.
 4. Czy są wyroki w  sprawa nieprawidłowości w Przedszkolu Samorządowym „Bajka”?
Odpowiedź na piśmie z dnia 23.06.2016 r. Nr BR.030.21.2016 (71 KB) II strona odpowiedzi (518 KB) Ad. 103.2.3.4.Odpowiedź na piśmie z dnia 24.06.2016 r. Nr BR.030.23.2016(73 KB)
104. 20 czerwca 2016 r. Krzysztof Czajka
 1. Rozmowy z Agencja Nieruchomości Rolnych na temat przejęcia działek przy ul. Warzelnianej.
105. 20 czerwca 2016 r. Marcin Zajączkowski
 1. Czy gmina Ciechocinek bierze udział w konkursie  dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych organizowanym przez Urząd Marszałkowski? W jakim zakresie?
Odpowiedź na piśmie z dnia 24.06.2016 r. Nr BR.030.24.2016 (75 KB)
106. 19 września 2016 r. Bartosz Różański
 1. Dot. udzielenia informacji odnośnie przeniesienia przystanku autobusowego z ul. Kopernika na ul. Wołuszewską, w miejsce parkingu „Centrum”.
 2. Czy funkcjonuje już nowy podmiot - jednostka kultury, który realizował będzie zadania w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, między innymi tężni i warzelni soli?
 3. Co dalej odnośnie przejęcia i rewitalizacji terenów po tzw. byłym basenie, czy są już jakieś nowe ustalenia?
 4. Na jakim etapie jest rewitalizacja deptaka na ul. Tężniowej i terenów im przyległych?
 5. Przybliżenie inwestycji pn. „Budowa wodnego placu zabaw”.
Odpowiedzi w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
107. 19 września 2016 r. Marcin Strych
 1. Dot.  informacji w sprawie basenu termalnosolankowego.
 2. Dot. informacji w sprawie budżetu obywatelskiego.
 3. Dot. informacji w sprawie realizowanej inwestycji związanej z przebudową wału przeciwpowodziowego.
 4. Na czyj wniosek planowana jest instalacja bramy wjazdowej na teren nieruchomości przy ul. Słońskiej 2b i 2c, czy można od tego odstąpić i czy sprawa była konsultowana z mieszkańcami?
Ad.1. Odpowiedź pisemna z dnia 10.10.2016 r. Nr BR.0003.32.2016(132 KB) Ad.2. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r. Ad.3. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r. Ad.4. Odpowiedź na piśmie z dnia 26.09.2016 r. Nr BR.0003.28.2016(221 KB)
108. 19 września 2016 r. Krzysztof Czajka
 1. Co z pozyskaniem działki od Agencji Nieruchomości Rolnych?
Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
109. 19 września 2016 r. Izabela Kowacka
 1. Sprawa odkupienia działki w celu urządzenia pasa drogowego ul. Ogrodowej.
Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
110. 19 września 2016 r. Tomasz Dziarski
 1. Sprawa gruntów przy ul. Warzelnianej od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 2. Ile wniosków w sprawie środków zewnętrznych złożyła Gmina Ciechocinek i jakie były skutki finansowe dla Gminy?
 3. Zabezpieczenie dodatkowych środków na szczepienia dla seniorów (wyjaśnienie wniosku Komisji Uzdrow./…/.
Ad.1. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r. Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 3.10.2016 r. Nr BR.0003.31.2016 (572 KB) Ad.3. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.  
111. 19 września 2016 r. Jerzy Draheim
 1. Na jakim etapie jest wykup gruntów pod urządzenie ul. Żytniej?
Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
112. 19 września 2016 r. Marek Kuszyński
 1. Dot. przedstawienia opinii prawnej o braku konieczności ogłaszania przetargu na dostawę wody w przypadku porozumienia międzygminnego w tej sprawie.
Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
113. 19 września 2016 r. Anna Michalska
 1. Kiedy i kto ewentualnie zajmie się sprawą wizerunku naszej woliery?
 2. Na jakim etapie są prace związane z budową sieci wodociągowej w ciągu ul. Wołuszewskiej. Czy zostanie to powiązane z budową sieci kanalizacyjnej, która ma być w tym samym czasie budowana w ciągu tej ulicy.
Ad.1. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r. Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 3.10.2016 r. Nr BR.0003.30.2016 (298 KB)
114. 19 września 2016 r. Paweł Kanaś
 1. Sprawa ul. Ogrodowej (wykup gruntów pod urządzenie drogi).
 2. Na jakim etapie obecnie przebiega reforma gospodarki cieplnej?
Ad.1. Odpowiedź w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r. Ad.2. Odpowiedź pisemna z dnia 29.09.2016 r. Nr BR.0003.29.2016(158 KB)
115. 19 września 2016 r. Emil Ziółkowski
 1. Dot. zasad przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze.
 2. Dot. wycięcia drzewa przy Szpitalu Uzdrowiskowym Nr III im. dr. Markiewicza.
Odpowiedzi w protokole XXV sesji RM Ciechocinka z dnia 19 września 2016 r.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>