Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych

Elżbieta Balcerowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elżbieta Baryza Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Korekta oświadczenia za 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Korekta oświadczenia za 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Joanna Braatz Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Wanda Buchalska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Ewa Chrzanowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Korekta oświadczenia za 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Katarzyna Dzięgelewska Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. - korekta
Tomasz Górecki Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Barbara Kawczyńska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. - Korekta Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. - korekta
Małgorzata Kobusińska Oświadczenie majątkowe złożone dnia 21.05.2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elżbieta Madoń Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Korekta oświadczenia z 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Jolanta Mikołajczyk Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Korekta oświadczenia za 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Agnieszka Ochocińska Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Sławomir Okulicz Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Korekta oświadczenia za 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elwira Rogowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Korekta oświadczenia za 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Mariola Różańska Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Korekta oświadczenia za 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Iwona Rutecka Oświadczenie majątkowe złożone dnia 01.09.2013 r. Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji Oświadczenie majątkowe złożone dnia 05.02.2014r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Aldona Sobierajska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Korekta oświadczenia za 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Ewa Strzelecka-Słomkowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Henryka Terpiłowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Uzupełnienie do oświadczenia z dnia 29.04.2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Korekta oświadczenia za 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie złożone na zakończenie pracy Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Małgorzata Wesołowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Korekta oświadczenia za 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie złożone na zakończenie pracy
Anna Władkowska Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Korekta oświadczenia za 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Andrzej Wojdyło Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Maciej Wzięch Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Mirosława Zaręba Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r. Oświadczenie złożone na zakończenie zatrudnienia Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>