Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych

Elżbieta Balcerowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elżbieta Baryza  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Korekta oświadczenia za 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Korekta oświadczenia za 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Wanda Buchalska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Ewa Chrzanowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Korekta oświadczenia za 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Katarzyna Dzięgelewska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Tomasz Górecki  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Barbara Kawczyńska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Małgorzata Kobusińska  Oświadczenie majątkowe złożone dnia 21.05.2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elżbieta Madoń  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Korekta oświadczenia z 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Jolanta Mikołajczyk  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Korekta oświadczenia za 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji
Agnieszka Ochocińska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Sławomir Okulicz  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Korekta oświadczenia za 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Elwira Rogowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Korekta oświadczenia za 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Mariola Różańska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Korekta oświadczenia za 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Iwona Rutecka  Oświadczenie majątkowe złożone dnia 01.09.2013 r.  Oświadczenie złożone na zakończenie kadencji  Oświadczenie majątkowe złożone dnia 05.02.2014r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Aldona Sobierajska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Korekta oświadczenia za 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji
Ewa Strzelecka-Słomkowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Henryka Terpiłowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Uzupełnienie do oświadczenia z dnia 29.04.2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Korekta oświadczenia za 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie złożone na zakończenie pracy  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.
Małgorzata Wesołowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Korekta oświadczenia za 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie złożone na zakończenie pracy
Anna Władkowska  Oświadczenie majątkowe złożone w 2007 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Korekta oświadczenia za 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. -Korekta  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Andrzej Wojdyło  Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r. Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.  Korekta oświadczenia majątkowego za 2013 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.
Mirosława Zaręba  Oświadczenie majątkowe złożone w 2008 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2009 r.  Oświadczenie majątkowe złożone w 2010 r.  Oświadczenie złożone na zakończenie zatrudnienia  Oświadczenie majątkowe złożone w 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>