Gminna Rada Pożytku Publicznego – tryb powołania i skład kadencji 2014-2016

TRYB POWOŁANIA GMINNEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO

Rada powstała na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr XXII/183/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2012
(pliki do pobrania w załącznikach)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA CIECHOCINKA
O POWOŁANIU GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA KADENCJĘ 2015 – 2017

Na podstawie § 4 ppkt 1ust.2 Uchwały Nr XXII/183/12 Rady Miejskiej Ciechocinka    z dnia 10 września 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ciechocinku  (Dz.Urz. Woj. Kuj.Pom.    ;z 2012 r. poz. 2090), Burmistrz Ciechocinka informuje o konieczności powołania członka Gminnej Rady Pożytku Publicznego na kadencję 2015 – 2017.
(pliki do pobrania w załącznikach)

BURMISTRZ CIECHOCINKA informuje

o zamiarze powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego na kadencję 2014 – 2016.
(pliki do pobrania w załącznikach)

 

SKŁAD GMINNEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Sekretarz
 1. Nocna Aldona
 2. Braatz Joanna
 3. Wiśniewska Justyna
CZŁONKOWIE 
 • Cichowska Barbara
 • Maksymowicz Maciej
 • Mikołajczyk Grażyna
 • Ogrodowski Marian
 • Roch Janusz
 • Różański Bartosz
 • Sieradzki Krzysztof
 • Strych Marcin

 

 

 MIESIĄC
TERMINY POSIEDZEŃ
KWIECIEŃ 10.04.2015 (protokół do pobrania w załączniku)

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian