Podatki i opłaty

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2020 odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg (COVID-19) Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Opłata uzdrowiskowa Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Podatek leśny Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Podatek rolny Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Podatek od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek rolny – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek leśny – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Podatek od nieruchomości – do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Opłata targowa Szczegóły