Ogłoszenia zewnętrzne

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2020 Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 9 października 2020r. o wpłynięciu nowych dowodów w sprawie wniosku Burmistrza Miasta Ciechocinka, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek działającego za pośrednictwem Pana Zbigniewa Kaszlewicz reprezentującego „Akroid” Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń w zakresie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n. Budowa ulicy Żytniej wraz z odwodnieniem (od końca nowego asfaltu do Al. 700 – lecia) w miejscowości Ciechocinek, gmina m. Ciechocinek, obręb m. Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Informacja KRUS o możliwości uzyskania zasiłku przez rolników z tytułu objęcia kwarantanną Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zagrożeniu zanieczyszczeniem Wisły przez awarię oczyszczalni „Czajka” w Warszawie Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ws udzielenia pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Departament Edukacji przygotowuje nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektów pt. „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Humaniści na start!” oraz Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat. Zapraszają osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Pożyczka Płynnościowa KPFP na pomoc przedsiębiorcom Szczegóły
Artykuł 04.01.2020 IV edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym „Wybieram Wybory” Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Informacja prasowa : Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z „Małego ZUS-u” Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza podmioty z terenu powiatu aleksandrowskiego na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Szczegóły