Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.09.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 2270 i 2352 położonych w Ciechocinku przy ulicy Bema Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 438 w Ciechocinku na wniosek MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku przy ulicy Nieszawskiej 21 Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie istniejącego budynku sali gimnastycznej o pomieszczenie gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1158/27 w Ciechocinku przy ulicy Kopernika , strefa „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Informacja o przystąpieniu do kontroli i weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci linii kablowej SN-15 kV na działkach nr 2366, 2367/2, 723/4 , 723/5, 1412, 1413/6, 1300/11, 1328/1, 1326/1 w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na działce nr 2198/6 w Ciechocinku przy ulicy Żytniej Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy. Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na okres obejmujący lata 2021 – 2024 Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ul. Kopernika Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Informacja o udziale Gminy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Szczegóły