Ogłoszenia miejskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla termomodernizacji budynku plebanii ze źródłem OZE w Ciechocinku przy ulicy Wojska Polskiego 1 na działkach nr 1296/9 i 1297/1 Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie Burmistrza Ciechocinka w sprawie możliwości składania wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu – wnioski weryfikacyjne złożone do 31.10.2019 roku Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Wołuszewską a ul. Tężniową Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków części pływalni solankowo-termalnej Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 30.11.2019 Zawiadomienie dot postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44972 na istniejącym maszcie kratowym w Ciechocinku przy ulicy Piekarskiej 1, działka nr 459/18″ Szczegóły
Artykuł 30.11.2019 Informacja o możliwych przerwach w dostawie energii elektrycznej – grudzień 2019 Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Lipnowskiej (działka nr 2063) w Ciechocinku Szczegóły