Rejestr wyborców

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2016 Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Wniosek o udostępnianie danych z rejestru wyborców Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców – dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych Szczegóły
Artykuł 29.03.2016 Wpisanie do rejestru wyborców na wniosek wyborcy Szczegóły