Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/22/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. o przyjęciu planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/21/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie używania do celów służbowych własnego pojazdu – samochodu osobowego przez burmistrza Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/20/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/18/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. o przyjęciu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechocinka na 2015 rok” Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2015-2025. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/15/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 UCHWAŁA Nr III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 29 grudnia 2014 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między kadencjami. Szczegóły