Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA Nr XIV/70/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA Nr XIV/69/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XII i XIII nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIII/68/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Aleksandrowskim zadania „Przebudowa drogi Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku al. 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176, leżącej na terenie gminy Raciążek” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA Nr XIII/67/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 11.10.2017 UCHWAŁA NR XIII/66/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA NR XII/64/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/63/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/62/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek. Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 UCHWAŁA Nr XII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 Szczegóły