Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 127/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i powołania składu komisji do jego przygotowania i przeprowadzenia na: konserwację sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 126/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 122/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku i wdrożenia procedury oceny ryzyka zawodowego Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 121/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 120/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 143/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 31 października 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 ZARZĄDZENIE Nr 19/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego wyznaczonego na dzień 16 lutego 2016 roku odnośnie sprzedaży działki oznaczonej geodezyjnie nr 434/12 o pow. 0,0058 m2 przy ul. Kopernika w Ciechocinku. Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Wymagane poziomy recyklingu Szczegóły
Przetargi 30.10.2017 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka – ul. Piaskowa Szczegóły
Przetargi 30.10.2017 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka – ul. Wojska Polskiego Szczegóły