Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 165/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 UCHWAŁA NR XLI/239/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 15 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 159/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej na najładniejsze iluminacje świąteczne Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 160/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) w Ciechocinku – etap I Szczegóły
Przetargi 07.12.2017 Zamówienie dot. zimowego utrzymania ulic w sezonie 2017/2018 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 158/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA NR XLVII/355/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie miasta Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA Nr XLVII/354/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA Nr XLVII/353/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 06.12.2017 UCHWAŁA Nr XLVII/352/14 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 27 października 2014 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLIV oraz z XLV i XLVI nadzwyczajnej sesji Szczegóły