Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 30/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Planu Finansowego na rok 2017 oraz wysokość świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 29/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 28/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 26/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu wyznaczonego na dzień 23.03.2017 roku odnośnie wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 25/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 24/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 22/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 marca 2017 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 10.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 21/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2017 roku Szczegóły