Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.08.2017 UCHWALA Nr XIX/113/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XIX/112/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. o przyjęciu sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechocinka na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XIX/110/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XIX/109/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XVIII sesji Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XVIII/108/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. o przyjęciu sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XVIII/107/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XVIII/106/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XVIII/105/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XVIII/104/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły