Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXV/133/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXV/132/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 września 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXV/131/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 19 września 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XXIII i XXIV nadzwyczajnej sesji Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXIV/130/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Toruń zaopatrzenia Gminy Miejskiej Ciechocinek w wodę. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/129/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2016-2025 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/128/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/127/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/126/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechocinka absolutorium za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXIII/125/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA Nr XXIII/124/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły