Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2017 Dodatek Mieszkaniowy Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Awans zawodowy nauczycieli Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez okolicznościowych organizowanych w pomieszczeniach Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie imprez kulturalnych oraz promujących Ciechocinek organizowanych na otwartym powietrzu Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/209/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ciechocinka Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/208/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Miejskiej Ciechocinek Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/207/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/205/17 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły