Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/288/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ciechocinka absolutorium za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA NR XLIX/287/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek za 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/286/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 06.07.2018 UCHWAŁA Nr XLIX/285/18 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 czerwca 2018 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XLVIII sesji Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 OGŁOSZENIE ws wyłożenia do wglądu publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ciechocinek na lata 2018-2028” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 60/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 25.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 61/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 08 czerwca 2018 r. zmieniające arkusz organizacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowych SN i NN oraz złączy kablowych ZK-SN i ZK-NN na działkach nr 733/4, nr 906, nr 928, nr 756/6, nr 755, nr 930/1, nr 930/3, nr 932/1, położonych w obrębie ewidencyjnym miasto Ciechocinek” Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „Budowa odcinka gazociągu śr/c dn 63 PE w pasie drogowym drogi gminnej działki nr 1675/3, nr 1902 ul. Słońsk Górny, Słońska w Ciechocinku” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2018 ZARZĄDZENIE Nr 65/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły