Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 90/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 86/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 82/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na remont nawierzchni ulicy Raczyńskich w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 79/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko urzędnicze pn. „stanowisko ds. dróg miejskich” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 78/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Seniora Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 72/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Przetargi 24.07.2018 Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z Odwodnieniem Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 87/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku dotyczącego dowozu ucznia Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 85/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności odbiorowych dzieła pn.”Łańcuch Burmistrza Ciechocinka oraz Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej” Szczegóły