Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 76/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 75/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 74 /17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pawilonu handlowego nr 7, pawilonu handlowego nr 8 na placu targowym przy ul. Piekarskiej oraz szaletu publicznego w parku Zdrojowym w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 73/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową skrzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z rewitalizacją skweru przy ul. Zdrojowej (pomiędzy ul. Widok a sklepem Biedronka) – budowa ronda Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 72/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. programu polityki zdrowotnej, obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 71/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 70/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 69/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej wraz z budową oświetlenia ulic Okrężnej, Wiśniowej i Sadowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 68/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ulicy Topolowej i Lipowej w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 67/17 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia”, ul. Widok 30 w Ciechocinku Szczegóły