Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/119/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 UCHWAŁA NR XXI/118/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XXI/117/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XXI/116/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2016 r. o przyjęciu informacji o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej Ciechocinka z XIX sesji Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWALA Nr XIX/113/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XIX/112/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. o przyjęciu sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ciechocinka na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 UCHWAŁA Nr XIX/110/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 31 marca 2016 r. o przyjęciu informacji o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami Szczegóły