Paszport

Jednostka prowadząca sprawę : Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Paszportów i Obsługi Klientów
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, II piętro

Informacja paszportowa – tel. 52 349-7720, 7721
Przyjmowanie wniosków – pok. 206, 207, 208, 240
Wydawanie paszportów – pok. 204

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt. 7.30 – 15.30, wt. 8.00 – 18.00

Godziny obsługi klienta: pon., czw., pt. 8.00 – 15.00, wt. 8.00 – 17.45, śr. 10.00-15.00
(W poniedziałki, środy, czwartki i piątki przyjęte zostaną osoby, które do godziny 14:45 pobiorą numer z systemu kolejkowego, natomiast we wtorki osoby, które pobiorą numer z systemu kolejkowego do godziny 17:30)

W sprawie interwencji, skarg i wniosków – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pokoju 31c, III piętro, wejście od ul. Konarskiego 1-3.

Toruń

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Moniuszki 15-21

Informacja paszportowa – tel. 56 611 5143, 56 611 5146, 56 611 5147
Przyjmowanie wniosków – pok. 17
Wydawanie paszportów – pok. 28, tel. 56 611 5150

Godziny urzędowania: pon., śr., czw., pt. 7.30 – 15.30, wt. 8.00 – 18.00
Godziny obsługi klienta: pon., czw., pt. 8.00 – 15.00, wt. 8.00 – 17.45, śr. 10.00-15.00

W sprawie interwencji, skarg i wniosków – kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pokoju 18, ul. Moniuszki 15-21.

Włocławek

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Brzeska 8, 89-100 Włocławek

Informacja telefoniczna – tel. 54 231-42-43
Przyjmowanie wniosków – pok. 7, 8
Wydawanie paszportów – pok. 10

Godziny urzędowania: pon. śr., czw., pt. 7.30 – 15.30, wt. 8.00 – 18.00
Godziny obsługi klienta: pon., czw., pt. 8.00 – 15.00, wt. 8.00 – 17.45, śr. 10.00-15.00

W sprawie interwencji, skarg i wniosków – kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przyjmuje interesantów w pok. 5, ul. Brzeska 8.

Punkty paszportowe

Grudziądz

ul. Małomłyńska 1,
tel. 56 45-14-436
przyjmowanie wniosków – pok. 16
wydawanie paszportów – pok. 15

Inowrocław

ul. Roosevelta 36/38,
tel. 52 35-92-120, 35-92-180
przyjmowanie wniosków – pok. 141
wydawanie paszportów – pok. 142

Informacje

Rejestr zmian