Udostępnianie informacji publicznej

Logo Ciechocinek Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Podstawa prawna
 • USTAWA z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
 • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2014 poz. 1182 zpóźn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68)
Wymagane  dokumenty: Wypełniony i podpisany wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Opłata: Urząd zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki – art. 13 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Miejsce złożenia dokumentów:
 • Korespondencyjnie na adres:
  Urząd Miejski w Ciechocinku
  ul. Kopernika 19
  87-720 Ciechocinek
 • Osobiście w pokoju Nr 7 w budynku Nr 1 (Sekretariat),
 • Za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP,
 • Elektronicznie – wysyłając wniosek na adres: ratusz[at]ciechocinek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian